Ponúkané služby

Vieme Vám zabezpečiť:

  • celoročnú starostlivosť o dospelého pacienta,
  • očkovanie (povinné aj voliteľné),
  • pravidelné preventívne prehliadky,
  • (pracovné) preventívne prehliadky vo vzťahu k práci,
  • EKG priamo v ambulancii,
  • test na skryté krvácanie zo stolice,
  • podávanie injekčnej liečby,
  • vystavenie potvrdenia na vodičský preukaz, SBS, zbrojný preukaz a iné,
  • spolupráca pre účely Sociálnej poisťovne a Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí.

 

Našim cieľom je vrátiť každodennú dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov. Perspektívne budeme rozširovať aj prístrojové vybavenie pre skvalitnenie diagnostických možností našej ambulancie.

Už teraz sme vybavení kvalitným EKG prístrojom, ktorým vieme sledovať odchýlky v činnosti srdca. Za prirodzené považujeme vyšetrenie skrytého krvácania zo stolice – FOB test na odhalenie rizika patologických nálezov na hrubom čreve. Umožňujeme vyšetrenie CRP na počkanie, ktoré odlíši bakteriálny infekt od vírusového a racionalizuje predpisovanú antibiotickú liečbu. Pravidelne používáme náš inovatívny stroj ABI na bezbolestné vyšetrenie, ktorým dokážeme stanoviť srdcovocievne riziko pacienta (srdcový infarkt, náhla cievna mozgová príhoda). Ambulanciu máme vybavenú ďalšími certifikovanými prístrojmi: otoskopom, tlakomerom, glukomerom, bezkontaktným teplomerom, pulzným oxymetrom.

Záleží nám aj na prostredí v ktorom poskytujeme zdravotnú starostlivosť a preto sa budeme snažiť postupne zvyšovať komfort pre našich pacientov. Nakoľko veríme v efektívne využitý čas, predovšetkým pracujúcich pacientov, zavádzame možnosť bezplatného objednania sa na čas vyšetrenia a eRecept, kedy si Vašu pravidelné lieky budete môcť objednať elektronicky. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!