Najčastejšie otázky

 1. Ako sa stanem vašim pacientom?

Potrebné je podpísať s našou ambulanciou dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ostatné vybavíme za Vás. Zmena všeobecného lekára je možná 1x za 6 mesiacov. Našim pacientom sa stanete prvým dňom nasledujúceho mesiaca po odregistrovaní predchádzajúcim lekárom.

 

2. Môžem sa stať vaším pacientom aj keď nie som z Nových Sadov?

Nakoľko je slobodný výber lekára, môžete sa stať našim pacientom aj keď máte trvalé bydlisko na inom mieste.

 

3. Robíte odbery?

Áno, v spolupráci s Medirex Group realizujeme odbery v ranných hodinách, vhodné je byť dopredu dohodnutý s nami, aby sme s odberom a následným transportom počítali. Takisto realizujeme výtery a vyšetrenie moču a stolice.

 

4. Ako je to s domácou návštevnou službou?

V prípade ak sa jedná o imobilného pacienta alebo so zdravotným stavom, ktorý nedovoľuje pacientovi navštíviť ambulanciu, máme vyhradené hodiny na návštevu v domácom prostredí pacienta. Prosíme o ich rešpektovanie pre plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti a včasné nahlásenie záujmu o vykonanie takejto služby. Upozorňujeme, že bezpodmienečne musí byť pri domácej návšteve prítomný rodinný príslušník.

 

5. Je možné objednať sa na konkrétny čas? Je táto služba bezplatná?

Objednanie sa na konkrétny čas je možné pomocou formuláru na stránke navstevalekara.sk. Táto služba je pre Vás bezplatná. Takto je možné sa objednať len v rámci ordinačných hodín na to určených. Máme totiž za to, že v čakárni by sa nemali stretávať chorí pacienti a pacienti, ktorí si prišli pre rôzne potvrdenia, kontroly, posúdenie dlhodobého zdravotného stavu, ktorý znesie odklad do času objednania, alebo predpis svojich liekov. Pre pacientov s akútnym zdravotným stavom máme vyhradený ambulantný čas prednostne pred objednanými pacientmi. Predídeme tak zbytočným chorobám a nepohodliu v čakárni. Samozrejme ak príde k zmene zdravotného stavu náhle a v iný čas ako na to máme vyhradené ordinačné hodiny, vždy sú v našej ambulancii uprednostnené akútne stavy a prosíme o pochopenie zo strany objednaných pacientov.

 

6. Môžem si objednať lieky bez návštevy ambulancie?

Áno, ale len v prípade, že sa jedná o Vašu dlhodobú liečbu, v ktorej nedošlo k zmene od posledného predpisu (napr. špecialistom). Pokiaľ došlo k zmene v dávkovaní alebo zmene liečiva, návšteva u nás je nevyhnutná, aby Váš všeobecný lekár túto zmenu zaznamenal do dokumentácie a Vašu liečbu mal pod kontrolou. Ďalšou podmienkou je absolvovaná preventívna prehliadka raz za dva roky.

Objednávku môžete realizovať pomocou služby eRecept, na emailovej adrese vasadoktorka@gmail.com alebo papierovou formou do poštovej schránky ambulancie. Lieky budú predpísané na nasledujúci deň.

 

7. Potrebujem potvrdenie na sociálne účely, pre komerčné poisťovne, či iné

Prosíme, obráťte sa na nás v dostatočnom predstihu, aby sme neboli v časovom strese a vybavili Vašu žiadosť kvalitne.

 

8. Ako sa dozviem či nemáte dovolenku?

Nakoľko si naša práca vyžaduje neustále vzdelávanie sa v odbore i prirodzenú potrebu oddychu, je možné, že niektoré dni nebudeme k dispozícii. Tieto dni budú ohlásené verejným rozhlasom a uverejnené aj v čakárni ambulancie, avšak najlepšie informácie získate vždy na stránke www.vasadoktorka.sk, kde budú v predstihu avizované dovolenky a uvedené zástupy.

 

9. Nemám kde nechať dieťa, môže so mnou na vyšetrenie?

Samozrejme, v čakárni je vytvorený kútik pre najmenších, kde sa môžu zahrať na zubárov alebo sa zamestnať vymaľovávankou. Počas celého vyšetrenia môžu byť s Vami v ambulancii a možno ich neminie malá odmena za trpezlivosť.