eRecept

Sú vyhradené pre pacientov:

  • ktorí užívajú svoje dlhodobé lieky bez zmeny v dávkovaní
  • ktorým špecialista od poslednej kontroly nemenil liečbu
  • ktorí absolvujú pravidelné preventívne prehliadky, 1x za dva roky.

 
Pokiaľ Vám liek nepredpíšeme, zvyčajne uvedieme dôvod, ako napríklad: vypršaná platnosť predpisu od špecialistu, nutná osobná návšteva v ambulancii. Prosíme pacientov, aby mali prehľad o platnosti doby predpisovania svojich liekov od špecialistov, aby sme predišli zbytočným vypätým situáciám, ktoré môžu sprevádzať nemožnosť predpísania Vášho preskripčne obmedzeného lieku našou ambulanciou. eRecept je pre Vás bezplatná služba.