MUDr. Katarína Zdarileková
Všeobecná ambulancia pre dospelých

MUDr. Katarína Zdarileková <br /> Všeobecná ambulancia pre dospelých

Našim cieľom je vrátiť každodennú dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov. Ambulancia je vybavená kvalitnými a novými diagnostickými prístrojmi. Spádová oblasť ordinácie všeobecnej ambulancie je Nitra, Nové Sady, Malé Zálužie, Čab, Kapince a okolie.